Hình chữ V dây hồ sơ ống lọc nước

ống lọc giếng sâu trước đóng gói, kiểm soát cát đóng gói sẵn ống dây nêm
Tháng hai 17, 2018
ống màn hình giếng nước liên tục khe,ống dây nêm
Tháng hai 21, 2018

Johnson Type Screen consist of V-shape profile wire and the longitudinal support rods.
Mỗi điểm giao nhau của các dây là phản ứng tổng hợp hàn. So Johnson screen pipe has sturdy constriction and good mechanical property.
The V-shape section plane can avoid blockage, và đảm bảo nguồn nước không bị cản trở.
The continuous slot have more open area, và nó có thể làm giảm tốc độ của cách nhập nước để tránh cát vào màn hình dưới áp lực rất lớn, so water well screen pipe can filter sand better. Trong khi đó,,kích thước slot có thể thay đổi theo điều kiện thực tế của trái đất .

Để lại câu trả lời