màn hình máy bơm cũng bằng thép không gỉ

Ngày 15, 2017

màn hình máy bơm cũng bằng thép không gỉ

Một màn hình máy bơm là sự kết hợp của một lá chắn bằng thép không gỉ thô và một màn hình tốt mà hoàn toàn bao gồm các bơm. Đây không cho phép cát, sỏi hạt từ vào dòng thức ăn nước của bạn. Điều này không làm chậm gallon mỗi phút (GPM) [...]