màn hình dây quấn

tháng bảy 9, 2018

trượt trên màn hình dây quấn

màn hình dây quấn được sử dụng cho giếng sâu có độc lập hoàn thành trong cũng được sắp xếp hình hoặc kết hợp với hoàn gói sỏi. Chúng tôi có nhiệm vụ nặng nề, dòng chảy cao và thiết kế không gỉ đầy đủ cho cuộc sống tốt nhất và năng suất. Key-stone shaped slot [...]