Dầu vỏ đục lỗ lọc ống

tháng Tám 24, 2017
Đục vỏ lọc ống

Đục vỏ lọc ống

Vỏ bọc đục Lọc ống / ống được sử dụng chủ yếu trong sàng và phân loại trong việc phát triển mỏ và sử dụng công nghiệp khác. Chúng tôi cũng cung cấp ống vuông cho tòa nhà hiện đại trang trí thiết kế và bao gồm các khay cáp. Perforated metal sheets are used popular in filter [...]